torstai 28. heinäkuuta 2016

Vuosikokouksen päätöksiä 27.7.2016

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin eilen 27.7.2016. Vuosikokouksen yhteydessä kuulimme esitelmän Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksella tekeillä olevasta Ninni Rissasen gradusta, joka käsittelee kasviplanktonin esiintymistä eri humuspitoisuuden omaavissa järvissä sekä kasviplanktonin vaikutusta kalojen rasvahappokoostumukseen. Karjalan Pyhäjärvi ja Ätäskö ovat molemmat tutkimuksessa kohdejärvinä. Tutkimuksen tulokset valmistunevat tämän vuoden aikana, jolloin kerromme asiasta lisää. Lisäksi kuulimme rahoitusvaihtoehtoista vesistöjen kunnostukseen ja hoitoon liittyvissä hankkeissa. 

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Anniina Kontiokorpi. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Pentti Hämäläinen, Aimo Karttunen, Kimmo Martiskainen, Tuomas Ojanen, Topi Rautio, Marja Simola ja Jouko Turkka. Toimintasuunnitelma 2016–2017
 • Toimintavuosi on Karjalan Pyhäjärvi ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi.
 • Pyhäjärven rantaosayleiskaavan valmistelu- ja hyväksymismenettelyä seurataan aktiivisesti. Kaavaprosessiin reagoidaan tarpeiden mukaisesti Karjalan Pyhäjärven luontokokonaisuus ja sen suojelulliset arvot huomioiden.
 • Näkösyvyysmittauksien osalta käynnistyy kahdeskymmenesensimmäinen mittausvuosi. Näkösyvyysmittauksia jatketaan talkoovoimin vanhoilla mittauspaikoilla, mutta myös rajavartiolaitoksen toimesta. Vapautuville näkösyvyyden mittauspaikoille pyritään löytämään jatkaja.
 • Valtakunnallinen sinilevätarkkailun seurantapiste Sorvanniemessä jatkaa toimintaansa.
 • Suostutaan mahdolliseen hoitonuottauskaluston myymiseen Kesälahdella toimivalle kalastusporukalle sillä ehdolla, että kalusto säilyy edelleen Karjalan Pyhäjärvellä aktiivisessa käytössä.
 • Rannan asujia kannustetaan hoitokalastukseen verkoilla ja katiskoilla. Etsitään rahoitusta uudelle hoitokalastushankkeelle (katiskojen rakentaminen) ja toteutetaan kampanja rahoituksen järjestyessä.
 • Yhdistys tarkkailee Pyhäjärven tilaa sekä siihen mahdollisesti vaikuttavien hankkeiden etenemistä ja pyrkii toimillaan suojelemaan Pyhäjärven herkkää vesiekosysteemiä.
 • Yhdistys panostaa jäsenhankintaansa mm. osallistumalla Pyhäjärven alueen kesätoreille ja esimerkiksi Puhoksen perinnepäiville.
 • Kootaan jäsenien sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot viestinnän helpottamiseksi. Lisätään tiedostusta erityisesti sähköisessä muodossa.
 • Yhdistyksen edustaja jatkaa toimintaansa Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmässä. Varsinaisen jäsenen paikka vaihtuu varajäsenyydeksi toimintakaudeksi 2016–2018.
 • Yhteistyötä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, metsäkeskuksen, Keski-Karjalan Luonto ry:n sekä muiden toimijoiden kanssa jatketaan.
 • Yhdistys jatkaa vesiensuojelutyötä osallistumalla keskusteluihin ja tiedottamalla ajankohtaisista vesienhoitoon ja -suojeluun liittyvistä asioista kotisivujen ja lehdistön kautta.
 • Ideoidaan uusia toimia.

maanantai 11. heinäkuuta 2016

Yhdistyksen vuosikokous ke 27.7. klo 18

Karjalan Pyhäjärvi ry:n
VUOSIKOKOUS
keskiviikkona 27.7. klo 18 alkaen
Karjalan kalamiesten majalla (Sarvisalontie 59, Kesälahti)


Käsitellään sääntömääräiset asiat ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista.
Paikalla myös asiantuntijoita ELY-keskuksesta.