sunnuntai 4. syyskuuta 2016

Jäsenkirje 1/2016 postitettuPostitimme perjantaina 2.9.2016 jäsenkirjeen ja jäsenmaksulaskut kaikille jäsenillemme. 

Hyvä Karjalan Pyhäjärvi ry:n jäsen

Tänä vuonna vietetään Karjalan Pyhäjärvi ry:n kahdettakymmenettä ensimmäistä toimintavuotta. Viime vuoden juhlavuoden kunniaksi yhdistyksen kotisivut uudistettiin ja niille pyritään nostamaan ajankohtaisia asioita Karjalan Pyhäjärveen liittyen. Yhdistyksellä on myös sivut facebookissa. 

Viime vuosina yhdistyksen toiminnasta on merkittävän osan vienyt Pyhäjärven rantaosayleiskaavan ja muiden järven tilaan vaikuttavien hankkeiden valmistelun seuranta. Yhdistys antoi edellisellä toimintakaudella lausunnot Pyhäjärven rantaosayleiskaavan kaavaehdotuksesta sekä luonnoksesta. Kaavaluonnos on kehittynyt positiiviseen suuntaan KHO:n kumoamasta kaavasta, mutta yhdistyksen suurimpana huolena on yhtenäisen vapaan rantaviivan vähyys Pyhäjärven alueella. Yhdistys antoi lausunnon myös UPM Kymmene Oyj:n ranta-asemakaavasta, joka ulottuu lampialueen lisäksi myös Karjalan Pyhäjärvelle. Lausunnot on luettavissa kokonaisuudessaan kotisivuillamme. 

Yhdistys jatkaa talkootyönä näkösyvyysmittauksia Pyhäjärvellä ja Ätäsköllä. Näkösyvyydet olivat kaudella 2015–2016 varsin heikkoja vaihdellen 5,5-7 metrin väillä. Ätäsköllä näkösyvyydet ovat kosteikon rakentamisen jälkeen parantuneet merkittävästi jopa 1,5 metrillä. Valtakunnallinen sinilevän tarkkailupiste Sorvanniemessä jatkoi toimintaansa. Sinilevää esiintyi läpi kesän, mutta melko heikkoina ja usein pintavedessä leijuvina esiintyminä. Juhannuksen jälkeen havaittiin yksi massiivinen esiintymä ja sinilevää havaittiin pieniä määriä vielä marraskuussakin.

Tänä kesänä sinilevää on ollut Karjalan Pyhäjärvellä vähän, mutta elokuun lopussa esiintymiä havaittiin mm. Kesälahden alueella. Pyhäjärvellä, kuten myös muilla vesistöillä ympäri Suomen, on tänä vuonna havaittu runsaasti ruostesienen itiöitä, jotka aiheuttavat ruosteenpunaisia lauttoja. Todennäköisesti kyseessä ovat olleet ruostesienistä runsaimpana esiintyvän kuusen suopursuruostesienen itiöt. Ilmiö ei ole vaarallinen, vaan haitta on lähinnä kosmeettinen. 

Karjalan Pyhäjärven tilaan vaikuttavista toimista valuma-alueella voidaan todeta, että edellisellä toimintakaudelle metsähakkuita on toteutettu suhteellisen runsaasti. Hakkuissa ja maaperän käsittelyssä ravinteita sekä kiintoainetta kulkeutuu vesistöön suojavyöhykkeiden ollessa riittämättömiä. Hakkuualueiden aurauksia suoritetaan myös rinteen myötäisesti, joka edesauttaa ravinteiden valumista vesistöön. Maatalouden kuormitus on valuma-alueella säilynyt entisellään. Uukuniemen Koirasuolta peräisin olevia humuslauttoja on tuulten vaikutuksesta ajautunut mm. Sarvisalonsaareen. Humuslauttojen rehevöittävä vaikutus on suhteellisen pieni, mutta ne vaikuttavat muuten kirkasvetisen ja hiekkapohjaisen/rantaisen Karjalan Pyhäjärven tilaa heikentävästi.
 
Yhdistyksen hallitus suunnittelee vesiensuojeluhanketta Karjalan Pyhäjärven valuma-alueelle, jonka tarkoituksena on vesistöön tulevan ravinnekuorman pienentäminen. Hanke voidaan toteuttaa useassa osassa siten, että ensimmäisenä tarkastellaan jo toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuus sekä olemassa olevien rakenteiden mahdollinen kunnostustarve. Tämän jälkeen kohdistetaan toimet uusille kohteille. Myös hoitokalastus on yksi mahdollinen osa-alue hankkeelle. Mikäli sinulla on ideoita hankkeen sisältöön, ole yhteydessä yhdistyksen hallitukseen.

Päivitämme jäsenistön yhteystietoja ja pyrimme lisäämään erityisesti sähköistä viestintää. Kotisivuillamme on lomake, jonka kautta voit ilmoittaa yhdistyksen käyttöön sähköpostiosoitteesi/puhelinnumerosi tai tehdä osoitteenmuutoksen.

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano 2016–2017:
Puheenjohtaja
Anniina Kontiokorpi: 040 530 6455, anniina.kontiokorpi(at)gmail.com
Varapuheenjohtaja 
Jouko Turkka: 0400 976 975, turkat.sorsa(at)gmail.com
Rahastonhoitaja 
Pentti Hämäläinen: 050 503 0210, pentti.hamalainen(at)protavastia.fi
Sihteeri
Tuomas Ojanen: tuomas.ojanen(at)helsinki.fi
Jäsenet
Aimo Karttunen: 0400 778 876
Kimmo Martiskainen, kimmartis(at)gmail.com
Topi Rautio: 0500 122 316
Marja Simola: 0500 861 636, marjahelena.simola(at)gmail.comHyvää syksyä kaikille jäsenillemme toivottaen
Hallitus