Kartta

Faktoja Karjalan Pyhäjärvestä


Valuma-alue 1045 km2
Suomen puolella 804 km2
Järven pinta-ala 203 km2 
Suomen puolella 195 km2 
Keskisyvyys 8,2 m
Suurin syvyys 27 m
Rantaviivaa 361 km
Viipymä 7,5 a
Keskivirtaama 8,2 m3

Kartta: Tupu VuorinenPyhäjärven pintaa laskettiin 1830 luvulla kahteen otteeseen yhteensä 1,5 m, josta johtuen Hiiskoski kuivui pieneksi puroksi, jossa vesi virtaa vain tulva-aikoina. Vuodesta 1966 lähtien Pyhäjärveä on säännöstelty erityisen juoksutusohjeen mukaisesti Puhoskosken voimalaitospadolla. Säännöstelyvara on 66 cm. 


Huolimatta voimakkaasta vastarinnasta Karjalan Pyhäjärvi liitettiin kokonaisuudessaan Natura-ohjelmaan 1990 -luvun lopulla.