Vuosikokous

Karjalan Pyhäjärvi ry
VUOSIKOKOUS 
To 23.7.2020 klo 17.30
Karjalan kalamiesten majalla
(Sarvisalontie 59, Kesälahti). 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Keskustelua ajankohtaisista teemoista. 

Toimintakertomus 2018–2019
 • Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Anniina Kontiokorpi, varapuheenjohtajana Jouko Turkka, sihteerinä Tuomas Ojanen, rahastonhoitajana Pentti Hämäläinen ja muina hallituksen jäseninä Aimo Karttunen, Ulla Rauramo ja Marja Simola. Hallitus kokoontui varsinaisiin kokouksiin kaksi kertaa (18.10.2018 (samalla postitustalkoot) ja 29.7.2019). Hallitus on käynyt keskustelua ajankohtaisista aiheista sähköpostilla.
 • Yhdistys jatkoi talkootyönä näkösyvyysmittauksia Pyhäjärvellä ja Ätäsköllä. Myös rajavartiolaitos osallistui näkösyvyysmittauksiin. Vuonna 2019 näkösyvyydet ovat olleet varsin heikkoja vaihdellen 5-6 metrin välillä. Valtakunnallinen sinilevän tarkkailupiste Sorvanniemessä on jatkanut toimintaansa. Sinilevää on esiintynyt läpi kesän 2019, mutta yleensä melko heikkoina ja usein pintavedessä leijuvina esiintyminä.
 • Yhdistys haki rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta Mustolanjoen valuma-alueen kunnostussuunnitteluun. Hanke toteutetaan yhdistyksen ja ELY-keskuksen yhteistyöhankkeena ja maastotöitä on toteutettu kevään ja kesän 2019 aikana. Myös Kiteen kaupunki myönsi hankkeelle rahoitusta.
 • Pohjois-Karjalan ELY-keskus käynnisti hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen Karjalan Pyhäjärvelle. Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Yhdistys järjesti 2.5.2019 tilaisuuden Kesälahdella teemaan liittyen.
 • Yhdistys oli mukana Koivikon elomarkkinoilla 8.9.2018. Yhdistykselle on teetetty roll up -juliste, jossa esitellään yhdistyksen toimintaa, sekä esite jaettavaksi tilaisuuksissa.
 • Yhdistyksen edustaja, Anniina Kontiokorpi, on toiminut varajäsenenä Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmässä.
 • Yhdistyksen kotisivuja on pyritty pitämään ajan tasalla.
 • Yhteistyötä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa on jatkettu ja uusia kunnostamistoimenpiteitä vaativia kohteita on kartoitettu.
 • Yhdistyksessä on noin 250 jäsentä (perhe- ja yksilöjäsenet). Maksettujen jäsenmaksujen määrä säilyi ennallaan.

Toimintasuunnitelma 2019–2020
 • Toimintavuosi on Karjalan Pyhäjärvi ry:n kahdeskymmenesneljäs toimintavuosi. Vuonna 2020 yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi 25 vuotta. Järjestetään kuluneen neljännesvuosisadan kunniaksi seminaari, jonka pääpaino on verkostoitumisessa. Tavoitteena on koota Karjalan Pyhäjärven alueen toimijat yhteen, joista kukin voi kertoa miten Karjalan Pyhäjärvi linkittyy heidän toimintaansa, ja suunnitellaan uusia tapoja toteuttaa tiiviimpää yhteistyötä.
 • Jatketaan keskustelua Kiteen kaupungin ja Parikkalan kunnan kanssa Karjalan Pyhäjärven merkityksestä kuntien elinvoimatekijänä. Pyhäjärven valuma-alueiden kartoitukseen/kunnostamiseen ja muuhun Pyhäjärven tilaa ylläpitävään/parantavaan työhön tulisi löytää rahoituskanavia. Myös kuntien tulisi osallistua aktiivisesti muiden tahojen kanssa erilaisten valtakunnallisten ja EU-tasoisten rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen ja rahoituksen hakemiseen. Pyhäjärvi on molempien kuntien alueiden merkittävin loma-asutuskeskittymä.
 • Näkösyvyysmittauksien osalta käynnistyy kahdeskymmenesneljäs mittausvuosi. Näkösyvyysmittauksia jatketaan talkoovoimin vanhoilla mittauspaikoilla, mutta myös rajavartiolaitoksen toimesta. Vapautuville näkösyvyyden mittauspaikoille pyritään löytämään jatkaja. Neljä uutta mittaajaa on saatu mukaan toimintaan vuodesta 2017 eteenpäin.
 • Valtakunnallinen sinilevätarkkailun seurantapiste Sorvanniemessä jatkaa toimintaansa.
 • Rannan asujia kannustetaan hoitokalastukseen verkoilla ja katiskoilla.
 • Yhdistys tarkkailee Pyhäjärven tilaa sekä siihen mahdollisesti vaikuttavien hankkeiden etenemistä ja pyrkii toimillaan suojelemaan Pyhäjärven herkkää vesiekosysteemiä.
 • Yhdistys panostaa jäsenhankintaansa mm. osallistumalla Pyhäjärven alueen kesätoreille ja esimerkiksi Muikkumarkkinoille ja Puhoksen perinnepäiville.
 • Jatketaan jäsenistön sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden keräämistä viestinnän helpottamiseksi. Lisätään tiedostusta erityisesti sähköisessä muodossa.
 • Yhdistyksen edustaja jatkaa toimintaansa Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän varajäsenenä.
 • Yhteistyötä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, metsäkeskuksen, Keski-Karjalan Luonto ry:n sekä muiden toimijoiden kanssa jatketaan.
 • Yhdistys jatkaa vesiensuojelutyötä osallistumalla keskusteluihin ja tiedottamalla ajankohtaisista vesienhoitoon ja -suojeluun liittyvistä asioista kotisivujen ja lehdistön kautta.
 • Ideoidaan uusia toimia.

Ei kommentteja: