Yhdistyksen tavoitteena on Karjalan Pyhäjärven suojelu ja sen vesi- ja muun ympäristöluonnon hoidon edistäminen.


Naturajärvi

Karjalan Pyhäjärvi on maakunnallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti arvokas, niukkaravinteinen ja kirkas vesistö. Järvi kuuluu EU:n Natura 2000 -verkostoon. Natura 2000 ei ole vain luonnonsuolejua. Siinä otetaan huomioon, että ihmiset ja luonto toimivat parhaiten toistensa kumppaneina. Verkostossa ei suljeta pois taloudellista toimintaa. 


Karjalan Pyhäjärvi ry:n yhteystiedot