Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Yhdistyksen työn tuloksia vuosien varrelta

 • Hoitokalastusta ja sen koulutusta 
 • Kalankasvatuslaitoksen lopetus 
 • Katiskakursseja
 • KHO:n vuosikirjapäätös 2013/1684 Pyhäjärven alueen rantaosayleiskaavasta
 • Kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden rakentamista
 • Näkösyvyysmittausten aloittaminen
 • Seminaareja
 • Sinilevä- ja jäätymisseurantaa
 • Suo-ojituksia


Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

 • Jäsenmaksuja aletaan kantaa uudestaan ja jäsenille lähetetään jäsenkirje.
 • Yhdistyksen kotisivut ajantasaistetaan. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää jatkossa sosiaalista mediaa yhdistyksen toiminnasta sekä Pyhäjärveen liittyvistä asioista tiedottamisessa.
 • Kirjan- ja tilinpito uudistetaan.
 • Seurataan aktiivisesti Karjalan Pyhäjärven tilaa sekä tiedotetaan siitä.
 • Edistetään aktiivisesti Karjalan Pyhäjärven, Puruveden ja Pihlajaveden vesienhoidon ja -suojelun mahdollista yhteisorganisaatiohanketta.
 • Laajennetaan jäsenkantaa sekä aktivoidaan jäseniä toimintaan Karjalan Pyhäjärven hyväksi.
 • Laajennetaan yhteistyötä muiden tahojen, kuten toisten yhdistysten (Pro Puruvesi, Vasukkaat ry), kalastuskuntien, kuntien (Kiteen kaupunki, Parikkalan kunta, Kerimäki) ja Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten kanssa.