Rajavyöhyke

Rajavyöhyke

Lähde: wikipedia

Karjalan Pyhäjärvi on Suomen suurin rajavyöhykejärvi. Rajajärjestyksen valvomiseksi ja rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi Suomen Venäjän vastaisella rajalla on rajavyöhyke. Sen leveys on maalla enintään kolme ja merellä enintään neljä kilometriä. Rajavyöhykkeellä liikkuminen on luvanvaraista, ja ilman lupaa se on rangaistavaa.

Vesistöissä rajavyöhykkeen merkkeinä käytetään keltaisia viittoja, poijuja ja linjataulupareja. Maastoon rajavyöhykkeen takaraja on merkitty keltaisilla rajavyöhyketauluilla, puihin ja pylväisiin maalatuilla tai kiinnitetyillä keltaisilla renkailla, tai teille ja kulku-urille sijoitetuilla puomeilla. Rajavyöhyke on määritelty Valtioneuvoston asetuksessa rajavyöhykkeestä ja sen takarajasta. 

Suomen ja Venäjän rajavyöhyke Pyhäjärvellä.

Kuva: Ulla Rauramo