Hiiskosken mylly

Lähde: wikipedia

Pyhäjärvestä vesi virtaa Oriveteen monien purojen ja lampien kautta. Hiiskoski ja vanha myllyn paikka sijaitsee tässä vesiketjussa. Koskesta nimensä saanut paikallistie laskeutuu ympäristöään huomattavasti matalammalla olevaan joenuomaan, ylittää vanhan kivisillan ja sivuaa vanhaa myllyrakennusta.

Koskenrannassa on luultavasti ollut nykyistä myllyrakennusta paljon vanhempia myllyjä, sillä vesivoimaa on hyödynnetty jo useamman vuosisadan ajan. Alueelle tiedetään olleen kruunun kalastamo 1700-luvulla. Siellä on myös käyty taisteluita vuonna 1808. Nykyisen myllyrakennuksen rakennusajankohta on vuosina 1890-1910. Myllyn vesiturbiinia hyödynnettiin mm. myllykivien, pärehöylän, sähkögeneraattorin, sirkkelin ja kauran litistinkoneen käyttöön. Kosken toisella puolella oli myllytupa ja kaksikerroksiset myllymakasiinit. Myllyn toiminta loppui vuonna 1955, minkä jälkeen rakennus on ollut kotimuseona ja varastona.