Kirjallisuutta ja linkkejä vesistönsuojeluun

KHO:n vuosikirjapäätös

KHO:n vuosikirjapäätös 2013/1684 Pyhäjärven alueen rantaosayleiskaavasta


Pyhäjärven hoito ja suojelu

Sjövik Rosanna et al: Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelma ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 2023

Kukkonen Minna, Kiiski Jaana, Luotonen Hannu Luotonen ja Niinioja Riitta: Karjalan Pyhäjärven vesien ja vesiluonnon suojelusuunnitelma. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus/Alueelliset ympäristöjulkaisut QIW. Joensuu 2003


Rajavesistötietoja

- Maailmanpankin arvio

https://www.uef.fi/fi/uutinen/suomen-ja-venajan-valinen-rajavesiyhteistyo-arvioitiin-maailmanpankin-raportissa-yhdeksi-maailman

-Rajavesistökomissio

http://rajavesistokomissio.fi/

-Vuoden1965 rajavesistösopimus

https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1965/19650026/19650026_2

-Rajavesistöjen seurantaohjelma

http://rajavesistokomissio.fi/materiaali/seurantaohjelma_fi_210815.pdf


Linkkejä vesistönsuojeluun

Karjalan Pyhäjärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022 https://karjalanpyhajarvenkalatalousalue.fi/wp-content/uploads/Karjalan-Pyhajarven-kta-kaytto-ja-hoitosuunnitelma-2022.pdf

Ilmatieteen laitos www.ilmatieteenlaitos.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus www.ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus www.ely-keskus.fi

Suomalais-venäläinen rajavesistökomissio www.rajavesistokomissio.fi

Suomen luonnonsuojeluliitto www.sll.fi, www.irtiturpeesta.fi

Suomen metsäkeskus www.metsakeskus.fi

Suomen ympäristökeskus www.syke.fi

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto www.ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

Vesistölähettiläs www.sll.fi/vesistolahettilas

Viranomaisten ja kansalaisten verkkopalveluyhteistyö www.jarviwiki.fi

Yleistietoa vesistöjen tilasta ja kunnostuksesta, valtakunnallisesta sinilevätilanteesta jne. www.vesi.fi

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu www.ymparisto.fi

Ympäristöministeriö www.ym.fi


Kesälahden ja Kiteen kulttuuriympäristöt

Joensuu Ilona & Korpelainen Pasi: Ätäskön ruovikot ja niiden hoito. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 45/2014

Lusa Leena: Rannoilta kyläteille. Kesälahden kulttuuriympäristöohjelma. Pohjois-Karjalan liitto. Julkaisu 83. 2004

Rautiainen Marianne: Arvokasta Kiteellä. Kiteen kulttuuriympäristöohjelma. Gummerus Oy Jyväskylä 2003

Keski-Karhu Hanna et al.: Totkunniemen maisemanhoitoalueen hoito- ja käyttösuunnitelma.  Ely.keskus raportteja 50/2019. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/178439/Raportteja%2050_2019_s.pdf?sequence=3&isAllowed=y&fbclid=IwAR03KqBhK1pn0aSogjb7JBNUTsJSqcKgp8odL5P1po8U-ZdxnLm9RuUArOg