Ilmastonmuutos ja Pyhäjärven jäätyminen

Ilmastonmuutos

Lähde: Ilmatieteen laitos, ilmastop-opas.fi

Fossiiliset polttoaineet, kuten öljy, kivihiili ja maakaasu ja turve, aiheuttavat kolme neljäsosaa kasvihuonekaasupäästöistä. Yksi ilmaston lämpenemisen keskeisimmistä vaikutuksista on lämpenemisen voimistuminen, mikä mm. edistää luonnollisten kasvihuonekaasujen vapautumista maaperästä ja meristä. Ihmisen toiminnan vaikutukset fyysisiin ja biologisiin systeemeihin ovat havaittavissa viimeisten 30 vuoden ajalla. Mikäli päästöt kasvavat nykytahtia, kasvihuoneilmiön voimistuminen nostaa maapallon keskilämpötilaa vuosisadan loppuun mennessä vajaasta kahdesta kuuteen astetta.

Suomessa ilmasto on lämmennyt kaikkina vuodenaikoina, voimakkaimmin kuitenkin talvella. Keskilämpötila on noussut noin kaksi astetta 1800-luvun lopun jälkeen. Mittaushistoriaan osuu myös suuria vaihteluita.

Ilmastonmuutoksen myötä talvisateet ja sään ääri-ilmiöt, kuten tulvat, rankkasateet ja kuivat kaudet lisääntyvät, mutta routa vähenee. Ilmastonmuutos voimistaa vesiekosysteemien rehevöitymistä. Peltojen lumettomuus ja talvivalunnan kasvu lisäävät ravinteiden, fosforin ja typen huuhtoutumista vesistöihin. Myös metsistä voi huuhtoutua enemmän typpeä. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös kalastoon kevätkutuisia lajeja, erityisesti ahvenkaloja suosimalla.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamia moninaisia ilmiöitä Suomessa ovat mm. kevättapahtumien, kuten lehtien silmuuntumisen ja lintujen muuton ja pesinnän aikaistuminen. Järvien jääpeitteisyysaika on kutistunut, lumi on vähenemässä, sademäärät ovat yhtäällä lisääntyneet ja toisaalla vähentyneet. Tämä aiheuttaa lisääntyvää kuivuutta, mutta myös lisääntyviä tulvia. 

Tulevaisuudessa talvet muuttuvat pilvisemmiksi ja aurinkoa nähdään entistäkin harvemmin. Kesällä hellepäivien ja lämpöaaltojen yleisyys lisääntyy. Eläinten levinneisyysalueet laajenevat, levien ja planktonin määrä järvissä lisääntyy, lumirajan siirtyy pohjoisemmaksi. Ilman ja veden lämpeneminen muuttaa eläinten lajikoostumusta.


Sulava järvi. Kuva: Anu Parkkonen
Pyhäjärven jäätyminen

Pyhäjärvi ry: kunniapuheenjohtaja Jouko Turkka on pitänyt jäätymistilastoja yli 10 vuoden ajan. Niistä voi hyvin havaita järven jäässäoloajan lyhenemisen:

TalviJärvi jäässäTalven jääajan pituus
2000-2001?.2000 - 28.4.2001
2001-200223.11.2001 - 4.5.2002162 vrk
2002-200318.11.2002 - 13.5.2003176 vrk
2003-20042.1.2004 - 7.5.2004125 vrk
2004-200528.11.2004 - 10.5.2005163 vrk
2005-200627.1.2006 - 10.5.2006102 vrk
2006-200716.1.2007 - 27.4.2007103 vrk
2007-20086.1. 2008 - 3.5.2008117 vrk
2008-20095.1.2009 - 10.5.2009125 vrk
2009-2010*) tammikuun alku 2010 - 1.5.2010116 vrk
2010-201129.11.2010 - 9.5.2011162 vrk
2011-2012*) helmikuun alku 2011 - 8.5.201282 vrk
2012-20139.12.2012 - 6.5.2013148 vrk
2013-2014?.2013 - 22.4.2014-
2014-2015?.2014 - 22.4.2015-

*) oletusaikana laskuissa käytetty 5.1.

Pisin jääpeite (176 vrk) oli talvella 2002-2003 ja lyhin (82 vrk) talvella 2011-2012, alle puolet pisimmästä. Keskimääräinen jäätymisaika oli 123 vrk. Tarkkailujakson 12:sta täydellisesti raportoiduista talvista neljänä järvi jäätyi jo marraskuussa, sitä vastoin vasta tammikuussa kuutena ja yhtenä peräti vasta helmikuun alussa.