Pyhäjärvi lukujen valossa

 • Suomen 21. suurin järvi
 • Keskikorkeus meren pinnasta 79,6 m (N60-korkeusjärjestelmä), keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 32 cm
 • Valuma-alue (vesialueet mukaan lukien) 1019 km2, josta Suomen puolella 805 km2 ja Venäjällä 214 km2
 • Järven pinta-ala (Ätäskö ja Uukuniemen Kirkkolampi mukaan lukien) 263 km2, josta Suomen puolella 222 km2 ja Venäjällä 41 km2 
 • Keskisyvyys 8,2 m, suurin syvyys 27 m 
 • Näkösyvyys lähes 6 metriä, tummavetisimmillä alueilla metrin pienempi
 • Rantaviivaa 476 km, josta Suomen puolella 361 km 
 • Saaria 365 kpl
 • Valuma-alueella 128 järveä ja lampea
 • Suomen puoleisen valuma-alueen tieverkosto noin 1930 km
 • Keskivirtaama 8,2 m3/s ja viipymä 7,5 vuotta