Yhdistys

Karjalan Pyhäjärveä on kutsuttu Karjalan Helmeksi. Se oli 1950-luvulla puhdas, karu järvi, näkösyvyydet 10 metriä. Suomalaisten elintason kohoamisen myötä veden laatu alkoi heiketä. Kalastajat huomasivat sen ensimmäisinä: pyydykset likaantuivat ja särkikalat runsastuivat. 

Asiasta virisi kansalaistoiminta. Vuonna 1995 perustettiin suojeluyhdistys, Karjalan Pyhäjärvi ry. Sen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi monella palkinnolla huomioitu Jouko Turkka vuoteen 2013 eli 18 vuotta.

Pyhäjärvi ry:n kunniapuheenjohtaja Jouko Turkka vuonna 2019. Kuva: Ulla Rauramo