Yhdistyksen tausta

Karjalan Pyhäjärveä on vanhastaan kutsuttu Karjalan Helmeksi. Se oli 1950-luvulla puhdas, karu järvi, näkösyvyydet 10 metriä ja ylikin, rantakivet puhtaan karkeita ja luodot näkyivät keltaisina kauas. Elintaso alkoi kohota. Peltoja raivattiin, väkilannoitteiden käyttö runsastui, soita ojitettiin, taajamien jätevedet johdettiin suoraan vesistöihin ja rannoille rakennettiin. Veden laadun muutoksen havaitsivat ensimmäisinä kalastajat, jotka alkoivat ihmetellä pyydyksiensä likaantumista ja särkikalojen runsasta lisääntymistä. Asiasta virisi kansalaistoiminta: ensin puhuttiin, sitten kirjoitettiin lehtiin. 

Vuonna 1995 perustettiin yhdistys, Karjalan Pyhäjärvi ry. Sen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi aina vuoteen 2013 asti Jouko Turkka, joka sai Pyhäjärven eduksi tekemästään työstä Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen vuotuisen ympäristöpalkinnon 2004. Yhdistyksen kunniajäseneksi hänet valittiin 2021.


Toiminta ja tavoitteet

Yhdistys toimii Karjalan Pyhäjärven luonnontilaisuuden säilyttämisen ja sen vesi- ja muun ympäristöluonnon hoidon edistämisen puolesta. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa.

Yhdistys järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja ja talkoita. Yhdistys toimii Karjalan Pyhäjärven edun valvojana viranomaisiin päin sekä tekee muuta Karjalan Pyhäjärven hyväksi tapahtuvaa toimintaa.