Lehdot - luonnon aarreaittoja 

Lähde: kitee.fi/lehdot

Papinniemen ukonhattulehto

Papinniemen itäosassa, Saarekkeen tien molemmin puolin olevalla 5 hehtaarin kallionreunus- ja rinnelehtoalueella kasvaa vain Keski-Karjalan lehtokeskuksessa tavattavaa lehtoukonhattua (Aconitum septentrionale) sekä mesiangervovaltaista suurruohoa. Muita alueella tavattavia lajeja ovat lehto- ja kaiheorvokki, kotkansiipi, kullero, soikkokaksikko sekä syyläjuuri. Lehdon linnustoon kuuluvat mm. mustapääkerttu, peukaloinen ja lehtokurppa.


Kotasaaren rantalehto

Pyhäjärven etelärannalla sijaitseva pohjoisrinnelehto, jonka pinta-ala on 1,5 ha. Lehdon alarinteessä on useita lähteitä, joiden ympärillä hyllyviä hetepintoja. Kasvillisuus on mosaiikkimaista kosteaa saniaisvaltaista lehtoa sekä lähteistä lehtokorpea. Alueella kasvava puusto on pääosin kuusta, mutta joukossa on koivua, pihlajaa sekä tervaleppää. Muita lajeja ovat näsiä, mustakonnanmarja, purolitukka sekä metsänemä ja tuoksumatara.


Näsönsalmen harjulehto

Pyhäjärven koillisosassa sijaitsevan itärinnelehdon pinta-ala on 3 ha. Kasvillisuus on kaskitalouden muovaamaa kuivaa harjulehtoa, jossa kasvavat runsaina sinivuokko ja kevätlinnunherne. Muita vaateliaita lajeja ovat kalliokielo ja lehto-orvokki. Kohde on maisemallisesti edustava ja kuuluu valtakunnalliseen lehtojen- ja rantojensuojeluohjelmaan.


Syrjäsalmen suppalehto

Pyhäjärven Syrjäsalmen pohjoispuolella sijaitseva suppalehto, jonka pinta-ala on 0,7 ha. Alueella kasvava puusto on koivua, harmaaleppää, pihlajaa ja tuomea. Muita vaateliaita lajeja ovat näsiä, lehtokuusama, mustakonnanmarja ja lehto-orvokki. Alue on kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja se on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.


Kuvat vasemmalta: Lehtoukonhattu, iNaturalistSuomi; Metsänemä, Luopioisten kasvisto; Mustakonnanmarja, Retkiä kasvimaailmaan